top of page

COMUNICAT DE PRESĂ

Astăzi 23 august 2022, la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a fost semnat contractul de finanțare privind „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”.
 

Contractul a fost semnat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management și S.C. APA PROD S.A. Deva, în calitate de Beneficiar. Proiectul constă în investiții pentru tratarea și distribuția apei și colectarea și epurarea apelor uzate care se vor implementa în aria de operarea a operatorului S.C. APA PROD S.A. Deva.

Obiectivele acestui proiect major de investiții sunt:

 • creșterea gradului de conectare a populației la rețeaua de alimentare cu apă;

 • alimentarea cu apa potabilă la standardele de calitate stabilite prin legislație;

 • creșterea gradului de siguranță în funcționarea sistemului.

 • creșterea gradului de conectare a populației la rețeaua de canalizare;

 • îmbunătăţirea calităţii efluentului;

 • reducerea ratei de infiltraţii în sistemul de canalizare;

 • îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a nămolului provenit de la staţiile de epurare.

Investițiile în infrastructura de alimentarea cu apă se propun în 38 de UAT-uri grupate în 6 de sisteme de alimentare cu apa, respectiv: Orlea – Deva, Crișcior – Brad, Hobița – Hunedoara, Baniu – Dobra, Geoagiu și Zam.

Vor fi extinse aducțiunile de apă cu 205 km și vor fi reabilitate pe o lungime de 58 km, vor fi construite 26 de stații de tratare a apei și vor fi reabilitate alte 8, vor fi construite 19 noi rezervoare și vor fi reabilitate 14, vor fi construite 36 de noi stații de pompare și vor fi reabilitate alte 32, rețeaua de distribuție va fi extinsă cu 143 km, iar 91 de km de rețea vor fi reabilitați.

Investițiile în infrastructura de colectare și epurare a apei uzate se propun în 8 aglomerări (Deva, Hunedoara, Brad, Geoagiu, Geoagiu Băi, Simeria, Hațeg, Călan) din care 5 aglomerări (Hunedoara, Geoagiu, Geoagiu Băi, Hațeg, Călan) grupate în 4 clustere (Hunedoara, Geoagiu, Hațeg, Călan) și 3 aglomerări independente cu mai mult de 2.000 locuitori echivalenți (Deva, Simeria, Brad).

Rețeaua de canalizare va fi extinsă cu 19 km, iar 26 de km vor fi reabilitați, vor fi construite 12 noi stații de pompare și vor fi reabilitate 4, vor fi construite 3 stații de epurare și va fi reabilitată una.

În cadrul Proiectului este propusă achiziționarea echipamentelor de operare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare, respectiv :

 • Utilaje de curățarea sistemelor de canalizare

 • Utilaje de transport și echipamente de intervenție

 • Echipamente pentru detecție pierderi de apă și inspecții video

 • Laborator microbiologie
   

Termen de finalizare: 31 decembrie 2025.
 

Valoarea totală a Proiectului inclusiv TVA, în prețuri curente (costuri eligibile și ne-eligibile) este de 273.914.060 Euro, iar finanțarea este asigurată prin Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027.

Vezi pe www.apaprod.ro

bottom of page