top of page

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

“AQUA PREST HUNEDOARA” 

 Este persoana juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, înfiinţată prin încheierea civilă pronunţată în dosarul nr. 5491/221/2008 de Judecătoria Hunedoara, înscrisă în  Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Deva cu nr. 24/A/7/10/2008.

   ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “AQUA PREST HUNEDOARA” s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.

Contact

Asociați

Număr
U.A.T.
01
Judetul Hunedoara
02
Deva
03
Brad
04
Hunedoara
05
Călan
06
Geoagiu
07
Haţeg
08
Simeria
09
Băcia
10
Baia de Criş
11
Băița
12
Balșa
13
Baru
14
Băniţa
15
Blăjeni
16
Boșorod
17
Brănișca
18
Bretea Romană
19
Buceș
20
Bucureșci
Page 1 of 3

Operatorul Regional:  S.C. APA PROD S.A. Deva

contact
bottom of page