Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

“AQUA PREST HUNEDOARA” 

 Este persoana juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, înfiinţată prin încheierea civilă pronunţată în dosarul nr. 5491/221/2008 de Judecătoria Hunedoara, înscrisă în  Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Deva cu nr. 24/A/7/10/2008.

   ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “AQUA PREST HUNEDOARA” s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.

 

Asociați

Operatorul Regional:  S.C. APA PROD S.A. Deva

 

Contactează-ne

Piața Unirii, nr. 9, loc. Deva, jud. Hunedoara
 

Tel. 0254 211 200/ Fax: 0254 211 201

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

  • Black YouTube Icon